A Mageosz tevékenysége

 • Ágazati, szakmai érdekvédelem, érdekképviselet az érdekegyeztetés fórumain,
 • a műszaki fejlesztés, a beruházás, a piacra jutás támogatása, az exportot segítő pályázati információkról tájékoztatás adása, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, közreműködés a bírálatban,
 • minőségbiztosítási, iparjogvédelmi tanácsadás
 • kül- és belföldi partnerkeresés, export, import, kooperáció felkutatása
 • üzleti találkozók, kiállítási megjelenések segítése
 • tőkebefektetési, hitel, pénzügyi lehetőségek közvetítése
 • szakmai kooperációk létrehozásának támogatása
 • együttműködés a szakképző intézményekkel a munkaerő átképzés segítése, a továbbfejlesztés katalizálása,
 • a foglalkoztatáspolitikai konstrukciók feltárása, pályázati lehetőségek továbbítása a tagvállalatok számára, a foglalkoztatás bővítésének segítése,
 • nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése,
 • tagvállalataink versenyhelyzetének javítása,
 • a Szövetség által képviselt ágazatok kiemelt, stratégiai helyzetének erősítése, az állami reformok, struktúraváltás segítése, reformjavaslatok kidolgozása,
 • kockázati tőke biztosítás lehetőségeinek feltárása
 • jogszabályfigyelés, terjesztés, részvétel a jogszabályalkotás folyamatában (véleményezés, javaslattétel),
 • fejlesztési lehetőségek vizsgálata, a fenntartható fejlődés ágazati elemzéseinek készítése.

Eszközrendszer

A megfogalmazott céljaink megvalósításához olyan eszközrendszert működtetünk, amely:

 • él az érdekérvényesítés lehetőségeivel (javaslat, véleményezés, közreműködés, képviselet, opponálás, stb.)
 • ismerteti a gazdasági, szakmai érveit, célkitűzéseit
 • informálja a közvéleményt, a média szereplőit
 • a gazdaság stabilitását, fejlődését elősegítő lépések meghozatala érdekében együttműködik az ágazati, civil, önkormányzati és kormányzati szereplőkkel
 • támaszkodik tagjai közvetett – közvetlen információira, szakmai és szakértői állományára a gazdasági és munkaadói érdekek ellátása érdekében.