Belépés új tagoknak

A Szövetség rendes tagja lehet bármely gép- és energetikai gépgyártással, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatással foglalkozó vállalkozó és gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, társadalmi szervezet, egyesület, szövetség, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, intézet, intézmény, egyéni vállalkozó, amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, szerepel a Cégbíróság regiszterében, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj fizetését vállalja.

A Szövetség társult tagja lehet minden gép- és energetikai gépgyártással, vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatással foglalkozó vállalkozó és gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, társadalmi szervezet, egyesület, szövetség, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, intézet, intézmény, egyéni vállalkozó, amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, szerepel a Cégbíróság regiszterében, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és mérsékelt összegű tagdíj fizetését vállalja. A társult tag csak tanácskozási joggal vehet részt a Szövetség munkájában, szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható.

A MAGEOSZ tagsággal járó előnyök:
– aktív közreműködés a Szövetség ügyeiben,
– ingyenes részvételi lehetőség a MAGEOSZ egyes szakmai rendezvényein,
– segítség az uniós szakmai szövetség tevékenységében
– a szövetségi szakmai információk, kapcsolatok igénybe vétele,
– hatékonyabb szakmai érdekképviselet
– egy tapasztalt szakmai közösség folyamatos támogatása.

A belépni szándékozó cégek a kitöltött és cégszerűen aláírt belépési nyilatkozat megküldésével kérhetik felvételüket a MAGEOSZ-ba. A belépés jóváhagyásáról az MAGEOSZ tagjainak ajánlására, illetve egyéni jelentkezés után a Szövetség Elnöksége dönt.

Belépési nyilatkozat