Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatkezelési tájékoztató a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség (MAGEOSZ) természetes személy tagjaival és tagi kapcsolattartók személyes adatai kezelésével és a MAGEOSZ weboldala felhasználói személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.

Az adatkezelő: a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség (Budapest, Bécsi út 126, 1034., E-mail: mageosz [kukac] mageosz.hu; „MAGEOSZ”, „Szövetség” vagy „mi”)

Az adatkezelés célja:

(1)a MAGEOSZ www.mageosz.org honlapján, elektronikus elérhetőségein keresztül benyújtott kéréseknek, megkeresések teljesítése,
(2)a MAGEOSZ tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése
(3)az Önnel való kapcsolattartás a fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében;
(4)hírlevél küldése;
(5)rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés
(6)szakmai és jogszabályi konzultációban történő részvétel.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

(1) Szerződés: Ha Ön honlapunk vagy weboldalunk látogatója, az Ön személyes adatainak kezelése az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 13/A. § és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapul. Ha Ön magánszemély szövetségi tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére a velünk való szerződés (tagsági jogviszony) teljesítéséhez szükséges adatkezelés). Akkor is szerződésen alapul az adatkezelésünk, ha Ön rendezvényünkre regisztrál.
(2) Jogos érdek: Az adatkezelés a MAGEOSZ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és a MAGEOSZ közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója) és a MAGEOSZ között fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján). Jogos érdeken alapulnak a honlapunk biztonságával kapcsolatos egyes adatkezelések is.
(3) Hozzájárulás: Egyes esetekben, mint hírlevél és tájékoztatások küldése esetén, hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján);
(4) Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján).

Címzettek köre: Az Ön adataihoz MAGEOSZ-on belül annak Vezetősége és a MAGEOSZ ügyviteli alkalmazottai férnek hozzá. Az Ön adatai hozzáférhetőek a MAGEOSZ részére szolgáltatást (így különösen hoszting szolgáltatást) nyújtó szolgáltatóknak.

Adatok megőrzése: Az Ön személyes adatait a velünk vagy az Ön munkáltatója fennálló Szövetség tagsági viszonya időtartama alatt és azt követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.